Dll İnjector VB.Net Yardım

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üye
Katılım
17 May 2017
Mesajlar
16
Tepki puanı
0
Yaş
25
Memory hackers da Dll İnjector için birsürü konu var hepsini denedim hiçbiri de olmadı dll enjekte edildi diyor fakat enjekte olmuyor bana bir vb.net dll injector projesi atarmısınız source code siyle
 
Onaylı Üye
Katılım
18 May 2017
Mesajlar
143
Çözümler
2
Tepki puanı
18
Ödüller
6
Yaş
25
Aynı hata bende de oluyordu bi ara tekrar tekrar inject edip duruyordum bi ara kendiliğinden düzeldi ama ne yaptın diye sorarsam bilmiyorum :rolleyes:
 
Üye
Katılım
16 Şub 2018
Mesajlar
35
Tepki puanı
5
Yaş
33
yapamadığın kısmın source kodunu atarsan yardımcı olalım
 
Onaylı Üye
Katılım
9 Nis 2018
Mesajlar
115
Tepki puanı
15
Yaş
25
Vbnet konu yerinde dll hakkında bilgiler var bakabilirsin (eski konularda)
 
Üye
Katılım
17 May 2017
Mesajlar
16
Tepki puanı
0
Yaş
25
Baktım hiçbiri işe yaramıyor lütfen bana bir injector atın source code siyle pls çok ihtiyacım var
 
Onaylı Üye
Katılım
6 Ocak 2016
Mesajlar
70
Tepki puanı
9
Ödüller
7
Bazı Yazılımlarda Koruma Olduğu İçin Olmuyor Olabilir Ama ;ntarnete Çeşitli Yöntemler Bullunmaktadır Bunları Araştırabilirsin.
 
Üye
Katılım
17 May 2017
Mesajlar
16
Tepki puanı
0
Yaş
25
arkadaşlar kendi yaptığım injectorler işe yaramıyor ve çoğunu memory hackersdan aldım ayrıca bu aldıklarımın coğunun altında teşekkürler işe yaradı yazıyor.Farklı bir injectorla denediğimde işe yarıyor.Örneğin extreme injector
 
Onaylı Üye
Katılım
6 Ocak 2016
Mesajlar
70
Tepki puanı
9
Ödüller
7
Memory hackers da Dll İnjector için birsürü konu var hepsini denedim hiçbiri de olmadı dll enjekte edildi diyor fakat enjekte olmuyor bana bir vb.net dll injector projesi atarmısınız source code siyle

Kod:
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cwchar>
#include <cwctype>
#include <iostream>
#include <string>
#include <tuple>

#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <windows.h>
#include <tlhelp32.h> // Needs to be after windows.h.

using namespace std::literals;

const wchar_t EVENT_NAME[] = L"BunnymodXT-Injector";

struct HandleHolder
{
  HandleHolder(HANDLE handle, HANDLE invalidValue) : _handle(handle), _invalidValue(invalidValue) {};
  HandleHolder() = delete;
  HandleHolder(HandleHolder const&) = delete;
  HandleHolder(HandleHolder&&) = delete;
  void operator=(HandleHolder const&) = delete;
  ~HandleHolder()
  {
    if (_handle != _invalidValue)
      CloseHandle(_handle);
  }

  auto get()
  {
    return _handle;
  }
private:
  HANDLE _handle;
  HANDLE _invalidValue;
};

struct VirtualAddressHolder
{
  VirtualAddressHolder(HANDLE process, LPVOID address) : _process(process), _address(address) {};
  VirtualAddressHolder() = delete;
  VirtualAddressHolder(VirtualAddressHolder const&) = delete;
  VirtualAddressHolder(VirtualAddressHolder&&) = delete;
  void operator=(VirtualAddressHolder const&) = delete;
  ~VirtualAddressHolder()
  {
    if (_address)
      VirtualFreeEx(_process, _address, 0, MEM_RELEASE);
  }

  auto get()
  {
    return _address;
  }
private:
  HANDLE _process;
  LPVOID _address;
};

auto ContainsSpace(wchar_t* str)
{
  if (!str)
    return false;

  for (; *str; ++str)
    if (std::iswspace(*str))
      return true;

  return false;
}

auto LastSlashPos(std::wstring const& fileName)
{
  auto slash = fileName.rfind(L'\\');
  if (slash == std::wstring::npos)
    slash = fileName.rfind(L'/');
  return slash;
}

auto GetErrorMessage()
{
  auto messageBuffer = LPWSTR{ nullptr };
  auto size = FormatMessageW(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
    NULL,
    GetLastError(),
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    reinterpret_cast<LPWSTR>(&messageBuffer),
    0,
    NULL);
  if (!size)
    return std::wstring{};

  auto message = std::wstring{messageBuffer, size};
  LocalFree(messageBuffer);

  return message;
}

auto ParseArgs(int argc, wchar_t* argv[])
{
  std::wstring processname, dllname;

  int i = 1;
  for (; i < argc - 1; ++i) {
    if (!std::wcsncmp(argv[i], L"-processname", sizeof("-processname")))
      processname = argv[++i];
    else if (!std::wcsncmp(argv[i], L"-dllname", sizeof("-dllname")))
      dllname = argv[++i];
    else
      break;
  }

  if (i == argc || !processname.empty())
    return std::make_tuple(processname, dllname, std::wstring{}, std::wstring{}, false);

  // We want to launch a process.
  auto cmd_line = std::wstring{};
  for (int j = i; j < argc; ++j) {
    if (j != i)
      cmd_line += L' ';
    auto space = ContainsSpace(argv[j]);
    if (space)
      cmd_line += L'"';
    cmd_line += argv[j];
    if (space)
      cmd_line += L'"';
  }
  if (cmd_line.size() > 32767)
    cmd_line.resize(32767); // Max length of lpCommandLine - one character for \0.
  //std::wcout << L"cmd_line: " << cmd_line << L'\n';

  auto have_work_dir = true;
  auto work_dir = std::wstring{ argv[i] };
  auto slash = LastSlashPos(work_dir);
  if (slash != std::wstring::npos)
    work_dir = work_dir.substr(0, slash);
  else
    have_work_dir = false;
  //if (have_work_dir)
  //  std::wcout << L"work_dir: " << work_dir;
  //else
  //  std::wcout << L"No work_dir.";
  //std::wcout << L'\n';

  return std::make_tuple(std::wstring{}, dllname, cmd_line, work_dir, have_work_dir);
}

DWORD GetProcessID(std::wstring const& processName)
{
  auto entry = PROCESSENTRY32W{};
  entry.dwSize = sizeof(entry);

  HandleHolder snapshot(CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0), INVALID_HANDLE_VALUE);
  if (snapshot.get() == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    std::wcerr << L"CreateToolhelp32Snapshot error: " << GetErrorMessage();
    return 0;
  }

  if (Process32FirstW(snapshot.get(), &entry) == TRUE)
    do
      if (processName.compare(entry.szExeFile) == 0)
        return entry.th32ProcessID;
    while (Process32NextW(snapshot.get(), &entry) == TRUE);
  else
    std::wcerr << L"Process32First error: " << GetErrorMessage();

  return 0;
}

auto GetDLLFileName(std::wstring dll_name)
{
  wchar_t exe_path[MAX_PATH];
  if (GetModuleFileNameW(NULL, exe_path, MAX_PATH) != 0) {
    // Assume that the path did fit.
    auto fileName = std::wstring{ exe_path };
    auto slash = LastSlashPos(fileName);
    if (slash != std::wstring::npos)
      fileName = fileName.substr(0, slash);
    fileName += L'\\' + (dll_name.empty() ? L"BunnymodXT.dll"s : dll_name);
    return fileName;
  } else
    std::wcerr << L"Error getting the injector file name: " << GetErrorMessage();

  return std::wstring{};
}

auto DoInjection(HANDLE targetProcess, std::wstring dll_name)
{
  auto dll_file_name = GetDLLFileName(dll_name);
  if (dll_file_name.empty())
    return false; // The function outputs an error message by itself.

  VirtualAddressHolder target_addr(targetProcess, VirtualAllocEx(targetProcess, NULL, (dll_file_name.size() + 1) * sizeof(wchar_t), (MEM_COMMIT | MEM_RESERVE), PAGE_READWRITE));
  if (target_addr.get() == NULL) {
    std::wcerr << L"Error allocating memory in the target process: " << GetErrorMessage();
    return false;
  }

  if (WriteProcessMemory(targetProcess, target_addr.get(), dll_file_name.c_str(), (dll_file_name.size() + 1) * sizeof(wchar_t), NULL) == 0) {
    std::wcerr << L"Error writing the DLL filename to the target process: " << GetErrorMessage();
    return false;
  }

  HandleHolder load_thread(CreateRemoteThread(targetProcess, NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)LoadLibraryW, target_addr.get(), 0, NULL), NULL);
  if (load_thread.get() == NULL) {
    std::wcerr << L"Error spawning a LoadLibrary thread in the target process: " << GetErrorMessage();
    return false;
  }

  WaitForSingleObject(load_thread.get(), INFINITE);
  DWORD exit_code;
  if (GetExitCodeThread(load_thread.get(), &exit_code) == 0) {
    std::wcerr << L"Error getting the LoadLibrary return value: " << GetErrorMessage();
    return false;
  }

  if (exit_code == 0) {
    std::wcerr << L"LoadLibrary failed. This usually means that you don't have BunnymodXT.dll in the same folder as the injector.\n";
    return false;
  }

  std::wcout << L"Success! DLL module address: " << std::hex << exit_code << L'\n';
  return true;
}

auto wmain(int argc, wchar_t* argv[]) -> int
{
  // To make the Unicode characters print correctly.
  _setmode(_fileno(stdout), _O_U16TEXT);
  _setmode(_fileno(stderr), _O_U16TEXT);

  auto process = HANDLE{}; // Our target process.
  auto main_thread = HANDLE{}; // If we are creating our own process, we need to resume this thread.
  auto need_to_resume = false;

  auto parsed_args = ParseArgs(argc, argv);
  auto process_name = std::get<0>(parsed_args);
  auto dll_name = std::get<1>(parsed_args);
  auto cmd_line = std::get<2>(parsed_args);
  auto work_dir = std::get<3>(parsed_args);
  auto have_work_dir = std::get<4>(parsed_args);

  if (process_name.empty()) {
    // Make a process ourselves.
    wchar_t cmd_line_lpwstr[32768] = {};
    std::copy(cmd_line.begin(), cmd_line.end(), cmd_line_lpwstr);

    auto si = STARTUPINFOW{};
    si.cb = sizeof(si);
    auto pi = PROCESS_INFORMATION{};
    if (!CreateProcessW(NULL, cmd_line_lpwstr, NULL, NULL, FALSE, CREATE_SUSPENDED | DETACHED_PROCESS, NULL, (have_work_dir) ? work_dir.c_str() : NULL, &si, &pi)) {
      std::wcerr << L"Error creating process: " << GetErrorMessage();
      std::getchar();
      return 1;
    }

    std::wcout << L"Successfully created a process. Process ID: " << pi.dwProcessId << L"; thread ID: " << pi.dwThreadId << L'\n';
    process = pi.hProcess;
    main_thread = pi.hThread;
    need_to_resume = true;
  } else {
    // Inject into a running process.
    auto process_id = GetProcessID(process_name);
    if (!process_id) {
      std::wcerr << L"The process " << process_name << L" is not running or an error has occurred.\n";
      std::getchar();
      return 1;
    }

    process = OpenProcess((PROCESS_CREATE_THREAD | PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_WRITE | PROCESS_VM_READ), FALSE, process_id);
    if (process == NULL) {
      std::wcerr << L"Error opening process: " << GetErrorMessage();
      std::getchar();
      return 1;
    }

    std::wcout << L"Successfully opened the process.\n";
  }

  // Resume the main thread when this fires.
  auto resume_event = HANDLE{ NULL };
  if (need_to_resume) {
    resume_event = CreateEventW(NULL, FALSE, FALSE, EVENT_NAME);
    if (resume_event == NULL)
      std::wcerr << L"Error creating an event: " << GetErrorMessage();
  }

  if (DoInjection(process, dll_name)) {
    if (resume_event != NULL)
      std::wcout << L"Waiting for the DLL to finish loading to resume the process.\n";
  } else {
    std::getchar(); // Let the user read the error message.
    resume_event = NULL;
  }

  if (need_to_resume) {
    if (resume_event != NULL)
      if (WaitForSingleObject(resume_event, INFINITE) == WAIT_FAILED)
        std::wcerr << L"Error waiting for the event: " << GetErrorMessage();

    ResumeThread(main_thread);
  }

  return 0;
}

İşine Yarıyabilir, Yardımcı Olduysam Beğenirsen Sevinirim.
 
Üye
Katılım
17 May 2017
Mesajlar
16
Tepki puanı
0
Yaş
25
Yardım edebilecek bir yetkili yok mu vb.net dll injector source code ile çalışsın yeter
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst
  AdBlock Detected
Elbette, reklam engelleme yazılımı, reklamları engelleme konusunda harika bir iş çıkarır, ancak aynı zamanda web sitemizin bazı yararlı ve önemli özelliklerini de engeller. Mümkün olan en iyi site deneyimi için lütfen bir dakikanızı ayırarak AdBlocker'ınızı devre dışı bırakın.