• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

Meepo'Space C++ Script [Blink+Poof]

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

LeftSpace

wriggle , wriggle little fish :)
Kurucu
Katılım
18 Haz 2015
Mesajlar
2,744
Beğeni Puanı
3,822
Gerekli bindler :

/*
Script
bind "kp_0" "dota_cycle_selected" // sonraki meepo
bind "kp_1" "dota_cycle_prev_selected" // önceki meepo
*/
C++:
// MeepoCPPSpace.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"

#pragma comment(lib, "Winmm.lib")
using namespace std;

/*
Script
bind "kp_0" "dota_cycle_selected" // sonraki meepo
bind "kp_1" "dota_cycle_prev_selected" // önceki meepo
*/LSKeySim sim;

struct Binds {
  std::string name;
  int key;
};
Binds binds[] =
{
{"copy_meepo",VK_F2},
{ "real_meepo" , VK_F1 },
{ "next_meepo" , 0x60 },
{ "prev_meepo" , 0x61 },
{ "poof_meepo" , 'W' },
{ "earth_meepo" , 'Q' },
{ "stop_meepo" , 'S' },
{"dagger_cast",0x31} // slot 1

};

class BindManager
{
public:
  static int bKey(std::string name)
  {
    for (size_t i = 0; i < sizeof(binds) / sizeof(binds[0]); i++)
    {
      if (binds[i].name == name)
        return binds[i].key;
    }
  }
  static void KeyPressAndRelease(std::string key)
  {
    auto size = sizeof(binds) / sizeof(binds[0]);
    auto keyid = bKey(key);
    sim.SendKey(keyid);
  }

private:

};

class MeepoSpace
{
public:
  //bind "kp_0" "dota_cycle_selected;";bind "kp_1" "dota_cycle_prev_selected;"
  int m_Count_Clone = 0,m_Count = 0;
  bool check()
  {
    return sim.hwnd == GetForegroundWindow();
  }
  void setCount(int i)
  {
    m_Count_Clone = i > 0? i - 1 : 0;
    m_Count = i;
    printf("SetMeepo's : %d\n", m_Count_Clone);
    

    char Rexy[255];
    sprintf(Rexy, "%dmeepo.wav", m_Count_Clone);
    sndPlaySound(Rexy, SND_FILENAME | SND_ASYNC);
    
  }
  void stop()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("stop_meepo");
  }
  void real()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("real_meepo");
  }
  void next()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("next_meepo");
  }
  void prev()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("prev_meepo");
  }
  void poof()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("poof_meepo");
  }
  void earth()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("earth_meepo");
  }
  void realTolast()
  {
    real();
    /*
    0 = real
    1
    2
    3
    4
    */
    for (size_t i = 0; i < m_Count_Clone; i++)
      next();

  }
  void lastToreal()
  {
    realTolast();
    /*
    0 = real
    1
    2
    3
    4 = last
    */
    for (size_t i = 0; i < m_Count_Clone; i++)
      prev();

  }
  void combo()
  {
    realTolast();
    for (size_t i = 0; i < m_Count_Clone; i++)
    {
      poof();
      prev();
    }
    real();
    
  }
  void cancel()
  {
    realTolast();
    for (size_t i = 0; i < m_Count_Clone; i++)
    {
      stop();
      prev();
    }
    real();

  }

  void daggerFast_Combo()
  {
    daggerTick = GetTickCount();
    realTolast();
    for (size_t i = 0; i < m_Count_Clone; i++)
    {
      poof();
      prev();
    }
    real();
    while (GetTickCount() - daggerTick < 1400 /*1.5 Channel time + hepsi aynı anda castlendigi için hepsi 1.5 saniye sürüyo 6 saniye değil avel */)
    {
    } 
     printf("Dagger Casted - tick : %d\n", GetTickCount() - daggerTick);
     BindManager::KeyPressAndRelease("dagger_cast");
     daggerTick = GetTickCount();

  }
  void EarthBind_Combo(int sleep)
  {

    realTolast();
    for (size_t i = 0; i < m_Count_Clone; i++)
    {
      earth();
      prev();
    }
    real();
  }
  // KOMBOLAR

private:
  DWORD daggerTick;
  
};

class MeepoSpace_v2
{
public:
  //bind "kp_0" "dota_cycle_selected;";bind "kp_1" "dota_cycle_prev_selected;"
  int m_Count_Clone = 0, m_Count = 0;
  bool check()
  {
    return sim.hwnd == GetForegroundWindow();
  }
  
  void stop()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("stop_meepo");
  }
  void real()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("real_meepo");
  }
  void next()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("next_meepo");
  }
  void prev()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("prev_meepo");
  }
  void poof()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("poof_meepo");
  }
  void earth()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("earth_meepo");
  }
  void select_copyMeepos()
  {
    BindManager::KeyPressAndRelease("copy_meepo"); 
  }
  void combo()
  {
    select_copyMeepos();
    for (size_t i = 0; i < 5; i++)
    {
      poof();
      prev();
    }
    real();

  }
  void cancel()
  {
    select_copyMeepos();
    for (size_t i = 0; i < 5; i++)
    {
      stop();
      prev();
    }
    real();

  }

  void daggerFast_Combo()
  {
    daggerTick = GetTickCount();
    select_copyMeepos();
    for (size_t i = 0; i < 5; i++)
    {
      poof();
      prev();
    }
    real();
    while (GetTickCount() - daggerTick < 1400 /*1.5 Channel time + hepsi aynı anda castlendigi için hepsi 1.5 saniye sürüyo 6 saniye değil avel */)
    {
    }
    printf("Dagger Casted - tick : %d\n", GetTickCount() - daggerTick);
    BindManager::KeyPressAndRelease("dagger_cast");
    daggerTick = GetTickCount();

  }
  void EarthBind_Combo(int sleep)
  {

    select_copyMeepos();
    for (size_t i = 0; i < 5; i++)
    {
      earth();
      prev();
    }
    real();
  }
  // KOMBOLAR

private:
  DWORD daggerTick;

};

DWORD dtick = 0;
bool IsKeyDown(int vKey)
{
  auto kstate = GetAsyncKeyState(vKey);
  if (kstate < 0 && GetTickCount() - dtick > 150)
  {
    dtick = GetTickCount();
    return true;
  }

  return false;
}

int main()
{
  SetConsoleTitleA("meepo'space");
  sim.init();
  MeepoSpace_v2 meepoV2;
  MeepoSpace meepo;
  meepo.setCount(5);
  
  while (true)
  {
    if (!meepo.check())
    {
    
      Sleep(100);
      continue;
    }
    if (IsKeyDown(VK_INSERT))
      meepo.setCount(2);

    if (IsKeyDown(VK_HOME))
      meepo.setCount(3);

    if (IsKeyDown(VK_PRIOR) )
      meepo.setCount(4);

    if (IsKeyDown(VK_DELETE))
      meepo.setCount(5);

    if (IsKeyDown(VK_END) )
      meepo.setCount(6);

  
      if (IsKeyDown('V') )
      {
        printf("daggerFast_Combo \n");
        meepoV2.daggerFast_Combo();
      }
      if (IsKeyDown('C'))
      {
        printf("EarthBind_Combo \n");
        meepoV2.EarthBind_Combo(500);
      }
      if (IsKeyDown('X') )
      {
        printf("Poof Combo \n");
        meepoV2.combo();
      }
      if (IsKeyDown('Z'))
      {
        printf("Stop All \n");
        meepoV2.cancel();
      }
      Sleep(10);
  }
  
  
  return 0;
}


C++:
#pragma once

class LSKeySim
{
public:
  

   DWORD FindProcessId(const std::string & processName)
  {
    PROCESSENTRY32 processInfo;
    processInfo.dwSize = sizeof(processInfo);

    HANDLE processesSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, NULL);
    if (processesSnapshot == INVALID_HANDLE_VALUE)
      return 0;

    Process32First(processesSnapshot, &processInfo);
    if (!processName.compare(processInfo.szExeFile))
    {
      CloseHandle(processesSnapshot);
      return processInfo.th32ProcessID;
    }

    while (Process32Next(processesSnapshot, &processInfo))
    {
      if (!processName.compare(processInfo.szExeFile))
      {
        CloseHandle(processesSnapshot);
        return processInfo.th32ProcessID;
      }
    }

    CloseHandle(processesSnapshot);
    return 0;
  }

   void init()
  {
    do
    {
      pid = FindProcessId("dota2.exe");
      hwnd = FindWindowA("SDL_app", 0);
    } while (pid == 0 && hwnd == 0);
    hThread = GetWindowThreadProcessId(hwnd, NULL);
  }
   void SendKey(int key2)
  {

    INPUT key;
    memset(&key, 0, sizeof(INPUT));
    key.type = INPUT_KEYBOARD;
    key.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();
    key.ki.wScan = static_cast<WORD>(MapVirtualKeyEx(key2, MAPVK_VK_TO_VSC, GetKeyboardLayout(0)));
    key.ki.dwFlags = KEYEVENTF_SCANCODE;
    SendInput(1, &key, sizeof(INPUT));
    Sleep(5);
    key.ki.dwExtraInfo = GetMessageExtraInfo();
    key.ki.dwFlags = KEYEVENTF_SCANCODE | KEYEVENTF_KEYUP;
    SendInput(1, &key, sizeof(INPUT));

  }
   HWND hwnd = 0;
private:
   DWORD hThread;
   DWORD pid =0;
  
};
boş vaktimde yapmıştım belki ilginizi çeker diye paylaşayım dedim.
 

baranwalker

Inferior constructs
Seçkin Üye
Katılım
2 Şub 2018
Mesajlar
325
Beğeni Puanı
55
#include "stdafx.h" burda kurduğun library deki stdafx.h ne işe yarıyo veya senmı yazdın?
 

oparthib

Üye
Katılım
31 Mar 2019
Mesajlar
1
Beğeni Puanı
0
Yaş
29
Umm sorry a newbie here! Can you please make some notes or share links on how to use it ?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


Üst Alt