• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

MSSQL 'de Saat ve Tarih Ekleyerek Yedekleme Alma

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

ByClxon

Süper Üye
Katılım
7 Ocak 2016
Mesajlar
955
Beğeni Puanı
4
Yaş
22
[font='Titillium Web', sans-serif]CREATE PROCEDURE dbo.YedekOzel 
@dosya varchar (150)
As
Backup Database VeritabanıAdı To disk [email protected]

GO


Yukarıdaki Procedure Veritabanına eklenecek.

Formunuza bir adet commondialog eklenecek.

PrivateSub ozelbackmen_Click()
OnLocalErrorGoTo MesajVerCik
CommonDialog1.ShowSave
CommonDialog1.CancelError = True
dosya = CommonDialog1.Filename
saat = Left(Time, 2)
dakika = Right(Left(Time, 5), 2)
saniye = Right(Time, 2)
tamdosya = dosya & "-" & Date & "-" & saat & "." & dakika & "." & saniye & ".bak"
Dim adoConn AsNew ADODB.Connection
adoConn.ConnectionString = "Driver={SQL Server};Server=(Local);Uid=;Pwd=;database=Veritaba nıAdı"
'adoConn.Open

Dim rst AsNew Recordset
Dim cmd AsNew ADODB.Command
adoConn.Open
With cmd
.ActiveConnection = adoConn
.CommandText = "exec YedekOzel '" & tamdosya & "'"
EndWith
OnLocalErrorResumeNext
Kill "" & tamdosya & ""
adoConn.BeginTrans
Set rst = cmd.Execute
adoConn.CommitTrans

rst.Close
adoConn.Close
MsgBox"Programın Veritabanı Yedeği" _
Chr$(13) + tamdosya _
Chr$(13) + "Adı Altında " & Left(tamdosya, 3) & "" _
Chr$(13) + "Sürücüsüne Kayıt edilmiştir.", vbInformation, "YH07 Yazılım 2009"
ExitSub
MesajVerCik:
MsgBox"Yedekleme İşlemi İptal Edildi" _
Chr$(13) + "Ama Düzenli Olarak Yedekleme.." _
Chr$(13) + "Yapmanız.. Tavsiye Edilir.." _
, vbInformation, "YH07 Yazılım 2009"
EndSub


yukarıdaki koduda istediğiniz bir command butonuna yapıştırınız.

Bu arada commondialog ayarlarını 
dosyaadı kısmını
sürücü kısmını

doldurunuz[/FONT]
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


Üst Alt