Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

nader11ndeu

>>Whovian<<
Kurucu
Katılım
20 Haz 2015
Mesajlar
5,077
Beğeni Puanı
6,163
Yaş
23
PUBG oyunu için delphide kodlanmış chams kodlarını siz değerli memoryhackers.org üyeleriyle paylaşıyorum.
Unutmadan! Eğer bypass'ınız yoksa hiçbir şekilde bu hileyi derleyip kullanmayınız, aksi halde kesinlikle "ban" yersiniz, hiçbir şekilde bypass nasıl yapıcam / nasıl bulucam diye soru sormayın. İnternette private yani satışı yapılan battleeye için bypass bulabilirsiniz, yada ücretsiz paylaşılmışsa deniyebilirsiniz. Sorumluluk tamamen size aittir, kodlar tarafımca denenmiştir ve çalışmaktadır.

İhtiyacınız Olanlar:
1.
Lütfen, Giriş yap veya Kayıt ol içerikteki bağlantıyı görüntülemek için!

2.
Lütfen, Giriş yap veya Kayıt ol içerikteki bağlantıyı görüntülemek için!

3. Bypass

HTML:
library esp;
 
uses
 Windows, DDetours, DX12.D3D11, DX12.DXGI, DX12.D3DCommon,
 DX12.D3DCompiler, DX12.D3D10, DX12.D3DX10;
 
{$R *.res}
 
var
 RunOnce: Boolean;
 ThreadID: DWord;
 SwapChainDesc: TDXGI_SWAP_CHAIN_DESC;
 pDevice: ID3D11Device;
 pContext: ID3D11DeviceContext;
 pFeature: TD3D_FEATURE_LEVEL;
 pSwapChain: IDXGISwapChain;
 psRed: ID3D11PixelShader;
 StencilDesc: TD3D11_DEPTH_STENCIL_DESC;
 FDepthStencilState: ID3D11DepthStencilState;
 
var
 OriginalPresent: function(pSwapChain: IDXGISwapChain; SyncInterval: UInt; Flags: UInt): HResult; stdcall = nil;
 OriginalDrawIndexed: procedure(pContext: ID3D11DeviceContext; IndexCount: UInt; StartIndexLocation: UInt; BaseVertexLocation: Integer); stdcall;
 OriginalDraw: procedure(pContext: ID3D11DeviceContext; VertexCount: UInt; StartVertexLocation: UInt); stdcall;
 
function InitialiseShader(pDevice: ID3D11Device; pShader: ID3D11PixelShader): HResult;
var
 pBlob, pErrorMsgs: ID3DBlob;
begin
 Result := D3DCompileFromFile(PWideChar(WideString('D:\PixelShader.ps')), nil, nil, 'PSEntry', 'ps_4_0', 0, 0, pBlob, pErrorMsgs);
 if Failed(Result) then
 begin
  //Log('Error: Failed to CompileFromFile.');
  exit;
 end;
 Result := pDevice.CreatePixelShader(pBlob.GetBufferPointer, pBlob.GetBufferSize, nil, psRed);
 if Failed(Result) then
 begin
  //Log('Error: CreatePixelShader Failed.');
  exit;
 end;
end;
 
function hkPresent(pSwapChain: IDXGISwapChain; SyncInterval: UInt; Flags: UInt): HResult; stdcall;
begin
 if RunOnce then
 begin
  pSwapChain.GetDevice(TGUID(ID3D11Device), Pointer(pDevice));
  pDevice.GetImmediateContext(pContext);
  with StencilDesc do
  begin
   DepthEnable := True;
   DepthWriteMask := D3D11_DEPTH_WRITE_MASK_ALL;
   DepthFunc := D3D11_COMPARISON_LESS;
   StencilEnable := True;
   StencilReadMask := $FF;
   StencilWriteMask := $FF;
   FrontFace.StencilFailOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
   FrontFace.StencilDepthFailOp := D3D11_STENCIL_OP_INCR;
   FrontFace.StencilPassOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
   FrontFace.StencilFunc := D3D11_COMPARISON_ALWAYS;
   BackFace.StencilFailOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
   BackFace.StencilDepthFailOp := D3D11_STENCIL_OP_DECR;
   BackFace.StencilPassOp := D3D11_STENCIL_OP_KEEP;
   BackFace.StencilFunc := D3D11_COMPARISON_ALWAYS;
  end;
  pDevice.CreateDepthStencilState(StencilDesc, FDepthStencilState);
  StencilDesc.DepthEnable := false;
  StencilDesc.DepthWriteMask := D3D11_DEPTH_WRITE_MASK_ALL;
  pDevice.CreateDepthStencilState(StencilDesc, FDepthStencilState);
  //Log('hkPresent: First Run.');
  RunOnce := False;
 end;
 InitialiseShader(pDevice, psRed);
 Result := OriginalPresent(pSwapChain, SyncInterval, Flags);
end;
 
procedure hkDraw(pContext: ID3D11DeviceContext; VertexCount: UInt; StartVertexLocation: UInt); stdcall;
begin
 //Log('hkDraw: First Run.');
 OriginalDraw(pContext, VertexCount, StartVertexLocation);
end;
 
procedure hkDrawIndexed(pContext: ID3D11DeviceContext; IndexCount: UInt; StartIndexLocation: UInt; BaseVertexLocation: Integer); stdcall;
var
 Stride, BufferOffset: UInt;
 vBuffer: ID3D11Buffer;
 vDesc: TD3D11_BUFFER_DESC;
begin
 pContext.IAGetVertexBuffers(0, 1, vBuffer, Stride, BufferOffset);
 vBuffer.GetDesc(vDesc);
 if Stride = 36 then
 begin
  pContext.OMSetDepthStencilState(FDepthStencilState, 1);
  pContext.PSSetShader(psRed, nil, 0);
  OriginalDrawIndexed(pContext, IndexCount, StartIndexLocation, BaseVertexLocation);
  //Log('IndexCount: '+IntToStr(IndexCount)+' StartIndexLocation: '+IntToStr(StartIndexLocation)+' BaseVertexLocation: '+IntToStr(BaseVertexLocation)+' Stride: '+IntToStr(Stride)+' BufferOffest: '+IntToStr(BufferOffset));
 end;
 OriginalDrawIndexed(pContext, IndexCount, StartIndexLocation, BaseVertexLocation);
end;
 
function InitialiseHook: HResult;
var
 Handle: THandle;
 FeatureLevel: Array[0..0] of TD3D_FEATURE_LEVEL;
begin
 Handle := GetForegroundWindow;
 FillChar(SwapChainDesc, SizeOf(SwapChainDesc), 0);
 with SwapChainDesc do
 begin
  BufferCount := 1;
  BufferUsage := DXGI_USAGE_RENDER_TARGET_OUTPUT;
  OutputWindow := Handle;
  SampleDesc.Count := 1;
  Windowed := True;
  BufferDesc.Format := DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
  BufferDesc.ScanlineOrdering := DXGI_MODE_SCANLINE_ORDER_UNSPECIFIED;
  BufferDesc.Scaling := DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED;
  SwapEffect := DXGI_SWAP_EFFECT_DISCARD;
 end;
 FeatureLevel[0] := D3D_FEATURE_LEVEL_11_0;
 Result := D3D11CreateDeviceAndSwapChain(nil, D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE, 0, 0, @FeatureLevel[0], 1, D3D11_SDK_VERSION,
 @swapChainDesc, pSwapChain, pDevice, pFeature, pContext);
 if Succeeded(Result) then
 begin
   @originalPresent := InterceptCreate(Pointer(PNativeUint(PNativeUint(pSwapChain)^ + $40)^), @hkPresent);
   @originalDrawIndexed := InterceptCreate(Pointer(PNativeUint(PNativeUint(pContext)^ + $60)^), @hkDrawIndexed);
   @originalDraw := InterceptCreate(Pointer(PNativeUint(PNativeUint(pContext)^ + $68)^), @hkDraw);
  exit;
 end;
 //Log('Error: Failed to Create Device!');
end;
 
procedure DLLEntry(dwReason: DWord);
begin
 case dwReason of
  DLL_PROCESS_ATTACH:
  begin
   RunOnce := True;
   CreateThread(nil, 0, @InitialiseHook, nil, 0, ThreadID);
  end;
  DLL_PROCESS_DETACH:
  begin
   exit;
  end;
 end;
end;
 
begin
 DLLProc := @dLLEntry;
 DLLEntry(DLL_PROCESS_ATTACH);
end.
PixelShader.ps
HTML:
struct PSInput
{
  float4 position : SV_POSITION;
  float4 color : COLOR;
};
 
float4 PSEntry(PSInput vs_out) : SV_TARGET
{
  float4 Red;
  Red.a = 1.0;
  Red.r = 1.0;
  Red.g = 0.0;
  Red.b = 0.0;
  return Red;
}
 

Gargamel92

Üye
Katılım
17 Tem 2017
Mesajlar
47
Beğeni Puanı
5
Yaş
28
Dostum bu 2 dosyayı indiriyoruz ffakat herhangi bir exe dosyası yok. Çalıştırmak için gerekli bir sharp programı mı olması gerekiyor yardımcı olabilir misin ?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Üst Alt