• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

swf flash c# Lobby V2 Coded By:Rafael Macapagal

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

dede454531

ReportSpammer
Banlı Üye
Katılım
15 Ara 2017
Mesajlar
299
Beğeni Puanı
23
C#:
  public class MatchmakingGroup
  {
    public string gameID;
    public List<Player> players = new List<Player>();
    public int timer = 5;
    public string gameType;
    public bool readyForStart = false;
  }
  
  [RoomType("lobby")]
  public class LobbyCode : Game<Player>
  {
    public int mpversion = 18;

    public int timestamp;
    public List<MatchmakingGroup> matchmakings;
    bool joinable;
    public override void GameStarted()
    {
      joinable = true;
      matchmakings = new List<MatchmakingGroup>();
      PreloadPlayerObjects = true;
      timestamp = 0;
      AddTimer(delegate
      {
        timestamp += 1;
      }, 250);
    }
    
    public override void UserJoined(Player player)
    {
      string playerList = "";
      foreach (Player p in Players)
      {
        if (p.Id != player.Id)
          playerList += "|" + p.Id + ";" + p.ConnectUserId.Split('b')[1] + ";" + p.PlayerObject.GetString("fbname") + ";" + p.PlayerObject.GetString("skin") + ";" + p.PlayerObject.GetInt("highscore") + ";" + p.PlayerObject.GetInt("rounds") + ";" + p.PlayerObject.GetInt("mp_won") + ";" + p.PlayerObject.GetInt("mp_lost") + ";" + p.PlayerObject.GetInt("level") + ";" + p.PlayerObject.GetInt("xp") + ";" + p.mp_permissions + ";" + p.PlayerObject.GetArray("achievements").Count + ";" + p.PlayerObject.GetInt("prestige") + ";" + (p.wannaPlay == true ? 1 : 0) + ";";
      }
      if (playerList.Length > 1)
        playerList = playerList.Substring(1, playerList.Length - 2);

      player.Send("privmsg", player.Id, "joinSuccess", playerList);
      Broadcast("pubmsg", player.Id, "PlayerJoined", player.ConnectUserId.Split('b')[1], player.PlayerObject.GetString("fbname"), player.PlayerObject.GetString("skin"), player.PlayerObject.GetInt("highscore"), player.PlayerObject.GetInt("rounds"), player.PlayerObject.GetInt("mp_won"), player.PlayerObject.GetInt("mp_lost"), player.PlayerObject.GetInt("level"), player.PlayerObject.GetInt("xp"), player.mp_permissions, player.PlayerObject.GetArray("achievements").Count, player.PlayerObject.GetInt("prestige"));
    }

    public override void UserLeft(Player player)
    {
      if (player.inMatchmaking)
      {
        leaveMatchmaking(player);
      }
      Broadcast("pubmsg", player.Id, "PlayerLeft");
    }

    public void searchMatchFor(Player player)
    {
      for (int i = 0; i < matchmakings.Count; i++)
      {
        if (matchmakings[i].players.Count < 4)
        {
          if (matchmakings[i].gameType == player.wannaPlayGametype)
          {
            joinMatchmaking(i, player);
            return;
          }
        }
      }

      List<Player> opponentsThere = new List<Player>();
      foreach (Player p in Players)
      {
        if (p.wannaPlay && p.Id != player.Id && p.wannaPlayGametype == player.wannaPlayGametype)
        {
          opponentsThere.Add(p);
        }
      }
      if (opponentsThere.Count < 1)
        return;

      MatchmakingGroup cmg = new MatchmakingGroup();
      Random gameIDrand = new Random();
      cmg.gameID = player.wannaPlayGametype + "_" + gameIDrand.Next(0, 100000000);
      cmg.gameType = player.wannaPlayGametype;
      matchmakings.Add(cmg);
      joinMatchmaking(matchmakings.IndexOf(cmg), player);
      for (int i = 0; i < opponentsThere.Count; i++)
      {
        joinMatchmaking(matchmakings.IndexOf(cmg), opponentsThere[i]);
      }
    }
    public void joinMatchmaking(int id, Player player)
    {
      matchmakings[id].players.Add(player);

      Message joinMMGroup = Message.Create("privmsg");
      joinMMGroup.Add("joinGroup");
      joinMMGroup.Add(matchmakings[id].gameID);
      joinMMGroup.Add(matchmakings[id].gameType);
      for (int i = 0; i < matchmakings[id].players.Count; i++)
      {
        joinMMGroup.Add(matchmakings[id].players[i].Id + ";" + (matchmakings[id].players[i].matchmakingReady == true ? 1 : 0));
      }
      player.Send(joinMMGroup);

      Message playerJoinMMGroup = Message.Create("privmsg");
      playerJoinMMGroup.Add("playerJoinedGroup");
      playerJoinMMGroup.Add(player.Id);

      foreach (Player p in matchmakings[id].players)
      {
        if (p.Id != player.Id)
          p.Send(playerJoinMMGroup);
      }

      player.wannaPlay = false;
      player.wannaPlayGametype = "";
      player.inMatchmaking = true;
      Broadcast("pubmsg", player.Id, "wannaPlay", false);
    }
    public void leaveMatchmaking(Player player)
    {
      int id = -1;
      for (int i = 0; i < matchmakings.Count; i++)
      {
        if (matchmakings[i].players.Contains(player))
        {
          id = i;
        }
      }
      if (id == -1)
      {
        return;
      }
      matchmakings[id].players.Remove(player);
      Message playerJoinMMGroup = Message.Create("privmsg");
      playerJoinMMGroup.Add("playerLeftGroup");
      playerJoinMMGroup.Add(player.Id);

      foreach (Player p in matchmakings[id].players)
      {
        p.Send(playerJoinMMGroup);
      }

      player.matchmakingReady = false;
      player.inMatchmaking = false;

      Console.WriteLine("Player" + player.Id + " left matchmaking " + matchmakings[id].gameID);

      if (matchmakings[id].players.Count < 1)
      {
        Console.WriteLine("Removing matchmaking " + matchmakings[id].gameID);
        matchmakings[id] = null;
        matchmakings.RemoveAt(id);
        Console.WriteLine("Matchmakings left: " + matchmakings.Count);
        return;
      }

      if (matchmakings[id].readyForStart)
      {
        if (!isReadyMatchmaking(id))
        {
          matchmakings[id].readyForStart = false;
        }
      }
    }
    public void readyMatchmaking(Player player)
    {
      int id = -1;
      for (int i = 0; i < matchmakings.Count; i++)
      {
        if (matchmakings[i].players.Contains(player))
        {
          id = i;
        }
      }
      if (id == -1)
      {
        return;
      }
      Message playerJoinMMGroup = Message.Create("privmsg");
      playerJoinMMGroup.Add(player.Id);
      playerJoinMMGroup.Add("playerReady");

      foreach (Player p in matchmakings[id].players)
      {
        p.Send(playerJoinMMGroup);
      }
      player.matchmakingReady = true;
      checkReadyMatchmaking(id);
    }
    public void checkReadyMatchmaking(int id)
    {
      if (isReadyMatchmaking(id))
        startCountdownMatchmaking(matchmakings[id]);
    }
    public bool isReadyMatchmaking(int id)
    {
      if (matchmakings[id].players.Count < 2)
        return false;
      if (matchmakings[id].players.Count > 3)
      {
        return true;
      }
      foreach (Player p in matchmakings[id].players)
      {
        if (!p.matchmakingReady)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
    public void startCountdownMatchmaking(MatchmakingGroup mmg)
    {
      if (mmg.readyForStart)
        return;
      mmg.readyForStart = true;
      mmg.timer = 6;
      tickMatchmaking(mmg);
    }
    public void tickMatchmaking(MatchmakingGroup mmg)
    {
      if (mmg == null)
        return;
      if (!mmg.readyForStart)
        return;

      mmg.timer--;
      if (mmg.timer > 0)
      {
        foreach (Player p in mmg.players)
        {
          p.Send("privmsg", "tickGroup", mmg.timer);
        }
        ScheduleCallback(delegate() { tickMatchmaking(mmg); }, 1000);
      }
      else
      {
        String playerUids = "";
        String playerNames = "";
        foreach (Player p in mmg.players)
        {
          playerUids += p.ConnectUserId.Split('b')[1] + ";";
          playerNames += p.PlayerObject.GetString("fbname") + ";";
        }
        playerUids = playerUids.Substring(0, playerUids.Length - 1);
        playerNames = playerNames.Substring(0, playerNames.Length - 1);
        foreach (Player p in mmg.players)
        {
          p.Send("privmsg", "joinGame", mmg.gameID, mmg.gameType, playerUids, playerNames);
        }
        for (int i = 0; i < matchmakings.Count; i++)
        {
          if (matchmakings[i].gameID == mmg.gameID)
          {
            Console.WriteLine("deleting matchmaking group at " + i);
            matchmakings[i] = null;
            matchmakings.RemoveAt(i);
            Console.WriteLine("Matchmakings left: " + matchmakings.Count);
            return;
          }
        }
      }
    }

    public override void GotMessage(Player player, Message message)
    {
      switch (message.Type)
      {
        case "pubmsg":
          if (message[0].ToString() == "adminCMD")
          {
            return;
          }
          if (message.GetString(0) == "chatMSG")
          {
            if (player.mp_permissions == 0)
            {
              if (aU.chat_muted)
                return;
              if (player.lastChatTime + 19 >= timestamp)
              {
                player.chatSpamCount++;
                return;
              }
              if (player.lastChatMsg == message.GetString(1))
              {
                player.chatSpamCount++;
                return;
              }
              else
              {
                //player.chatSpamCount--;
              }

              if (player.chatSpamCount > 8)
              {
                player.Disconnect();
                return;
              }

              if (msgCheck.check(message.GetString(1), player))
              {
                return;
              }

              player.lastChatTime = timestamp;
              player.lastChatMsg = message.GetString(1);
            }
          }
          Message m = Message.Create("pubmsg");
          m.Add(player.Id);
          for (uint i = 0; i < message.Count; i++)
          {
            m.Add(message[i]);
          }
          Broadcast(m);

          if (message.GetString(0) == "wannaPlay")
          {
            player.wannaPlay = message.GetBoolean(1);
            if (message.Count > 2)
              player.wannaPlayGametype = message.GetString(2);
            else
              player.wannaPlayGametype = "";
            searchMatchFor(player);
          }

          Console.WriteLine("Public Message from: " + player.Id + "\ncontent:" + m.ToString());

          break;
        case "privmsg":
          Message pm = Message.Create("privmsg");

          pm.Add(player.Id);
          for (uint i = 1; i < message.Count; i++)
          {
            pm.Add(message[i]);
          }

          foreach (Player p in Players)
          {
            if (p.Id == message.GetInt(0))
            {
              p.Send(pm);
            }
          }
          Console.WriteLine("Private Message from: " + player.Id + " to: " + message.GetInt(0) + "\ncontent:" + pm.ToString());
          break;
        case "sysmsg":
          if (message[0].ToString() == "adminCMD")
          {
            aU.cmd(player,message.GetString(1),Players);
          }
          else if (message.GetString(0) == "leaveCLG")
          {
            if (player.inMatchmaking)
            {
              leaveMatchmaking(player);
            }
          }
          else if (message.GetString(0) == "readyCLG")
          {
            if (player.inMatchmaking)
            {
              readyMatchmaking(player);
            }
          }
          break;
      }
    }
  }

  [RoomType("mpmatch")]
  public class GameCode : Game<Player>
  {
    public int[] playerStatuses = { 0, 0, 0, 0 };
    public string[] playerAccounts = new string[10];
    public bool timersInited = false;
    public bool preJoinState = true;
    public bool gameOn = false;
    public int[] spawnsX = { 174, 136, 98, 59 };
    public int startRoundCountdown = 0;
    public bool gameRunning = false;
    public int obstaclesAmount = 0;
    public bool[] playersAlive = new bool[10];
    public uint currentRound = 0;
    public uint[] playerRoundScores = new uint[10];
    public uint[] playerRoundGamepoints = new uint[10];
    public uint[] playerAllGamepoints = new uint[10];
    public uint[] playerAllScores = new uint[10];
    public bool[] playersReadyForNextRound = new bool[10];
    public bool gameIsOver = false;
    public void initRoomTimers()
    {
      ScheduleCallback(delegate
      {
        allJoinedTimeout();
      }, 6000);
      timersInited = true;
    }
    public override void GameStarted()
    {
      AddTimer(delegate
      {
      }, 25);

      AddTimer(delegate
      {
        RefreshDebugView();
      }, 250);
    }

    public override void GameClosed()
    {
      Console.WriteLine("RoomId: " + RoomId);
    }

    public override bool AllowUserJoin(Player player)
    {
      if (PlayerCount >= 4)
      {
        return false;
      }
      return base.AllowUserJoin(player);
    }

    public override void UserJoined(Player player)
    {
      if (Array.IndexOf(RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }), player.JoinData["uid"]) != -1)
      {
        playerStatuses[Array.IndexOf(RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }), player.JoinData["uid"])] = 1;

        player.Send("privmsg", player.Id, "joinSuccess", RoomData["playersUids"], RoomData["playersNames"], playerStatuses[0].ToString() + ";" + playerStatuses[1].ToString() + ";" + playerStatuses[2].ToString() + ";" + playerStatuses[3].ToString());

        Broadcast("pubmsg", player.Id, "PlayerJoined", player.JoinData["uid"]);

        Console.WriteLine("User Joined: " + player.Id);

        CheckGameReady();
      }
      else
      {
        player.Send("privmsg", player.Id, "joinFail", "Unexpected game-joining:" + RoomData["playerUids"]);
        Console.WriteLine("User Joined unexpected (kicked): " + player.Id);
      }
      if (!timersInited)
      {
        initRoomTimers();
      }
    }
    public void allJoinedTimeout()
    {
      if (gameOn)
        return;
      if (!preJoinState)
        return;
      for (uint i = 0; i < RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }).Length; i++)
      {
        if (playerStatuses[i] == 0)
          playerStatuses[i] = 2;
      }
      if (PlayerCount < 2)
      {
        Broadcast("srvrmsg", "CloseRoom");
        return;
      }
      CheckGameReady();
    }
    public void CheckGameReady()
    {
      if (gameOn)
        return;
      for (uint i = 0; i < RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }).Length; i++)
      {
        if (playerStatuses[i] == 0)
          return;
      }
      uint readyPlayersNum = 0;
      for (uint i = 0; i < RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }).Length; i++)
      {
        if (playerStatuses[i] == 1)
          readyPlayersNum++;
      }
      preJoinState = false;
      if (readyPlayersNum != RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }).Length)
      {
        if (readyPlayersNum >= 2)
        {
          Broadcast("srvrmsg", "preGameStatus", 1);
          preinitGame();
        }
        else
        {
          Broadcast("srvrmsg", "preGameStatus", 2);
          ScheduleCallback(delegate { Broadcast("srvrmsg", "CloseRoom"); }, 3000);
        }
      }
      else
      {
        Broadcast("srvrmsg", "preGameStatus", 0);
        preinitGame();
      }
    }
    public void preinitGame()
    {
      ScheduleCallback(delegate { gameOn = true; initGame(); }, 3000);
    }
    public void initGame()
    {
      string spawnMpIds = "";
      string spawnPositions = "";
      string spawnAccounts = "";

      uint ci = 0;
      foreach (Player p in Players)
      {
        spawnMpIds += p.Id + ";";
        spawnPositions += spawnsX[ci] + ";";
        spawnAccounts += playerAccounts[p.Id] + ";";
        ci++;
      }
      spawnMpIds = spawnMpIds.Remove(spawnMpIds.Length - 1);
      spawnPositions = spawnPositions.Remove(spawnPositions.Length - 1);
      spawnAccounts = spawnAccounts.Remove(spawnAccounts.Length - 1);
      string c_map = "";
      Random maprand = new Random();
      for (uint i = 0; i < 20; i++)
      {
        c_map += maprand.Next(0, obstaclesAmount) + ";";
      }
      c_map = c_map.Remove(c_map.Length - 1);
      Broadcast("srvrmsg", "spawnAll", spawnMpIds, spawnPositions, spawnAccounts, c_map);
      foreach (Player p in Players)
      {
        playersAlive[p.Id] = true;
      }
      startRoundCountdown = 3;
      startRoundTick();
    }
    public void startRoundTick()
    {
      if (currentRound >= 3)
        return;
      if (startRoundCountdown <= 0)
      {
        startRoundCountdown = 0;
        gameRunning = true;
        Broadcast("srvrmsg", "startRoundRun");
        return;
      }
      Broadcast("srvrmsg", "roundCountdown", startRoundCountdown);
      startRoundCountdown -= 1;
      ScheduleCallback(delegate { startRoundTick(); }, 1000);
    }
    public void CheckAllDead()
    {
      if (!gameRunning)
        return;
      foreach (Player p in Players)
      {
        if (playersAlive[p.Id])
          return;
      }
      gameRunning = false;
      ScheduleCallback(delegate { endRound(); }, 1000);
    }
    public void endRound()
    {
      currentRound++;
      string roundGamepointsString = "";
      foreach (Player p in Players)
      {
        uint playersBetterNum = 0;
        foreach (Player p2 in Players)
        {
          if (playerRoundScores[p2.Id] > playerRoundScores[p.Id])
          {
            playersBetterNum++;
          }
        }
        playerRoundGamepoints[p.Id] = (uint)PlayerCount - playersBetterNum - 1;
        playerAllGamepoints[p.Id] += playerRoundGamepoints[p.Id];
        roundGamepointsString += p.Id + ":" + playerRoundGamepoints[p.Id] + ";";
      }
      roundGamepointsString.Remove(roundGamepointsString.Length - 1);
      Broadcast("srvrmsg", "roundEnd", currentRound, roundGamepointsString);
      ScheduleCallback(delegate { startNextRound(); }, 10000);

    }
    public void CheckAllReadyForNextRound()
    {
      if (currentRound >= 3)
        return;
      foreach (Player p in Players)
      {
        if (!playersReadyForNextRound[p.Id])
          return;
      }
      playersReadyForNextRound = new bool[10];
      startNextRound();
    }
    public void startNextRound()
    {
      if (currentRound >= 3)
      {
        endGame();
        return;
      }
      if (gameRunning)
        return;
      foreach (Player p in Players)
      {
        playersAlive[p.Id] = true;
        playersReadyForNextRound[p.Id] = false;
      }
      gameRunning = true;
      startRoundCountdown = 3;
      startRoundTick();
    }
    public void endGame()
    {
      string results_data = "";
      foreach (Player p in Players)
      {
        results_data += p.Id + ":" + playerAllGamepoints[p.Id] + ":" + playerAllScores[p.Id] + ";";
      }
      results_data.Remove(results_data.Length - 1);
      Broadcast("srvrmsg", "endGame", results_data);
      gameIsOver = true;
    }
    public override void UserLeft(Player player)
    {
      if (gameIsOver)
        return;
      Broadcast("pubmsg", player.Id, "PlayerLeft");
      if (gameOn)
      {
        if (gameRunning)
        {
          CheckAllDead();
        }
        return;
      }
      if (Array.IndexOf(RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }), player.JoinData["uid"]) != -1)
      {
        playerStatuses[Array.IndexOf(RoomData["playersUids"].Split(new char[] { ';' }), player.JoinData["uid"])] = 2;
      }
      CheckGameReady();

      Console.WriteLine("User Left: " + player.Id);
    }

    public override void GotMessage(Player player, Message message)
    {
      if (gameIsOver)
        return;
      switch (message.Type)
      {
        case "pubmsg":
          if (message[0].ToString() == "adminCMD")
          {
            return;
          }
          Message m = Message.Create("pubmsg");
          m.Add(player.Id);
          for (uint i = 0; i < message.Count; i++)
          {
            m.Add(message[i]);
          }
          Broadcast(m);

          if (message.GetString(0) == "die")
          {
            playersAlive[player.Id] = false;
            playerRoundScores[player.Id] = message.GetUInt(1);
            playerAllScores[player.Id] += message.GetUInt(1);
            CheckAllDead();
          }
          else if (message.GetString(0) == "readyForNextRound")
          {
            playersReadyForNextRound[player.Id] = true;
            CheckAllReadyForNextRound();
          }

          Console.WriteLine("Public Message from: " + player.Id + "\ncontent:" + m.ToString());

          break;
        case "privmsg":
          Message pm = Message.Create("privmsg");

          pm.Add(player.Id);
          for (uint i = 1; i < message.Count; i++)
          {
            pm.Add(message[i]);
          }

          foreach (Player p in Players)
          {
            if (p.Id == message.GetInt(0))
            {
              p.Send(pm);
            }
          }
          Console.WriteLine("Private Message from: " + player.Id + " to: " + message.GetInt(0) + "\ncontent:" + pm.ToString());
          break;
        case "sysmsg":
          if (message.GetString(0) == "myAccount")
          {
            playerAccounts[player.Id] = message.GetString(1);
            obstaclesAmount = message.GetInt(2);
          }
          break;
      }
    }
  }
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


Üst Alt