• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

swf flash örnek c# mpmatch

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

dede454531

ReportSpammer
Banlı Üye
Katılım
15 Ara 2017
Mesajlar
299
Beğeni Puanı
23
Kod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Collections;
using PlayerIO.GameLibrary;
using System.Drawing;

namespace Mpmatch
{
  //Player class. each player that join the game will have these attributes.
  //public class Player : BasePlayer {
  //}

  public class Player : BasePlayer
  {

    public bool wannaplay = false;
    public string Name;
    public string skin;
    public string fbuid;
    public string outfit;
    public int bg;
    public int highscore;
    public int rounds;
    public int mp_won;
    public int mp_lost;
    public int level;
    public int xp;
    public int mpper;
    public int a_num;
    public int prestige;
    public int wannaplay2 = 0;
    public bool ingame = false;
    public bool joined;
    public int points = 0;
    public int allpoints = 0;
    public int score = 0;


    //character
    public string hat;
    public string glasses;
    public string mouth;
    public string hands;
    public string shoes;
    public string back;
    public List<string> listplayers = new List<string>();

    //settings
    public int cID;
    public bool loaded = false;
    public bool canchat = true;
    public int status = 0;
    public int exx = 0;
    public bool ready = false;
    public bool alive = false;
  }
  [RoomType("mpmatch")]
  public class GameCode : Game<Player>
  {
    public int players = 0;
    public int joinedplayers = 0;
    public int round = 0;
    public bool rds1 = false;
    public bool rds2 = false;
    public bool rds3 = false;
    public int alive;
    public bool started = false;
    // This method is called when an instance of your the game is created
    public override void GameStarted()
    {

      // anything you write to the Console will show up in the
      PreloadPlayerObjects = true;
      Console.WriteLine("Game is started");
    }

    // This method is called when the last player leaves the room, and it's closed down.
    public override void GameClosed()
    {
      Console.WriteLine("RoomId: " + RoomId);
    }

    // This method is called whenever a player joins the game
    public override void UserJoined(Player player)
    {
      PlayerIO.BigDB.LoadOrCreate("PlayerObjects", player.ConnectUserId, delegate (DatabaseObject playerobj)
      {
        //Send info about all already connected users to the newly joined users chat
        Message m = Message.Create("*", player.Id);
        if (players == 0)
        {
          string[] ides = RoomData["playersUids"].Split(';');
          foreach (string id in ides)
          {
            players++;
          }
        }
        player.Name = playerobj.GetString("fbname");
        player.bg = 1;
        updatePlayersOnline(player);
      });
    }

    public void CheckuserExist(Player player)
    {
      foreach (Player p in Players)
      {
        if (player.ConnectUserId != p.ConnectUserId)
        {
          if (player.listplayers.Contains("" + p.ConnectUserId))
          {

          }
          else
          {
            player.listplayers.Add("" + p.ConnectUserId);
            player.status = 1;
            player.Send("pubmsg", p.Id, "PlayerJoined", p.ConnectUserId.Replace("fb", ""));
          }
        }
      }
    }

    public void updatePlayersOnline(Player player)
    {
      String playerstatus = "";
      Message psOnline = Message.Create("privmsg", player.Id, "joinSuccess", RoomData["playersUids"], RoomData["playersNames"]);
      foreach (Player p in Players)
      {
        playerstatus += p.status + ";";
      }
      for (int i = PlayerCount; i <= 3; i++)
      {
        playerstatus += 0 + ";";
      }
      playerstatus = playerstatus.Substring(0, playerstatus.Length - 1);
      psOnline.Add(playerstatus);
      player.Send(psOnline);
      player.status = 0;
      foreach (Player p in Players)
      {
        CheckuserExist(p);
      }
      if (PlayerCount == players)
      {
        if (checkall())
        {
          Broadcast("srvrmsg", "preGameStatus", 0);
          ScheduleCallback(delegate
          {
            gameReady();
          }, 3000);
        }
      }
    }

    public void gameReady()
    {
      started = true;
      alive = PlayerCount;
      if (round == 1)
      {
        rds1 = true;
      }
      if (round == 2)
      {
        rds2 = true;
      }
      foreach(Player p in Players)
      {
        p.alive = true;
      }
      String ids = "";
      String spawns = "";
      String outfits = "";
      String bg = "";
      int num = 0;
      Message psOnline = Message.Create("srvrmsg", "spawnAll");
      alive = PlayerCount;
      string[] positions = { "174", "136", "98", "59" };
      foreach (Player p in Players)
      {
        ids += p.Id + ";";
        spawns += positions[num] + ";";
        outfits += p.outfit + ";";
        num++;
      }
      bg += 15 + ";" + 9 + ";" + 15 + ";" + 13 + ";" + 6 + ";" + 1 + ";" + 10 + ";" + 15 + ";" + 5 + ";" + 2 + ";" + 0 + ";" + 14 + ";" + 8 + ";" + 2 + ";" + 10 + ";" + 0 + ";" + 15 + ";" + 14 + ";" + 6 + ";" + 1 + ";";
      ids = ids.Substring(0, ids.Length - 1);
      spawns = spawns.Substring(0, spawns.Length - 1);
      outfits = outfits.Substring(0, outfits.Length - 1);
      bg = bg.Substring(0, bg.Length - 1);
      psOnline.Add(ids);
      psOnline.Add(spawns);
      psOnline.Add(outfits);
      psOnline.Add(bg);
      if (round == 0)
      {
        Broadcast(psOnline);
      }
      Broadcast("srvrmsg", "roundCountdown");
      ScheduleCallback(delegate
      {
        Broadcast("srvrmsg", "roundCountdown");
      }, 1000);
      ScheduleCallback(delegate
      {
        Broadcast("srvrmsg", "roundCountdown");
      }, 2000);
      ScheduleCallback(delegate
      {
        Broadcast("srvrmsg", "startRoundRun");
      }, 3000);
    }

    // This method is called when a player leaves the game
    public override void UserLeft(Player player)
    {
      Broadcast("pubmsg", player.Id, "PlayerLeft", player.ConnectUserId.Replace("fb", ""));
      if (player.alive == true)
      {
        alive--;
      }
      players--;
      joinedplayers--;
    }

    public bool checkall()
    {
      foreach (Player p in Players)
      {
        if (p.status == 0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }

    public int getpoints(Player player)
    {
      int points = 0;
      if (PlayerCount == 4) {
        if (alive == 3)
        {
          points = 0;
        }
        else if (alive == 2)
        {
          points = 1;
        }
        else if (alive == 1)
        {
          points = 2;
        }
        else if (alive == 0)
        {
          points = 3;
        }
      }
      else if (PlayerCount == 3)
      {
        if (alive == 2)
        {
          points = 0;
        }
        else if (alive == 1)
        {
          points = 1;
        }
        else if (alive == 0)
        {
          points = 2;
        }
      }
      else if (PlayerCount == 2)
      {
        if (alive == 1)
        {
          points = 0;
        }
        else if (alive == 0)
        {
          points = 1;
        }
      }
      return points;
    }    public void RoundEnd()
    {
      if (alive == 0)
      {
        round++;
        started = false;
        String ids = "";
        Message psOnline = Message.Create("srvrmsg", "roundEnd", round);
        foreach (Player p in Players)
        {
          ids += p.Id + ":" + p.points + ";";
        }
        ids = ids.Substring(0, ids.Length - 1);
        psOnline.Add(ids);
        Broadcast(psOnline);
        if (round == 1)
        {
          ScheduleCallback(delegate
          {
            if (rds1 == false)
            {
              gameReady();
              rds1 = true;
              foreach (Player p in Players)
              {
                p.ready = false;
              }
            }
          }, 10000);
        }
        else if (round == 2)
        {
          ScheduleCallback(delegate
          {
            if (rds2 == false)
            {
              gameReady();
              rds2 = true;
              foreach (Player p in Players)
              {
                p.ready = false;
              }
            }
          }, 10000);
        }
        else if (round == 3)
        {
          ScheduleCallback(delegate
          {
            if (rds3 == false)
            {
              rds3 = true;
              EndGame();
            }
          }, 10000);
        }
      }
    }

    public void EndGame()
    {
      if (round == 3)
      {
        String ids = "";
        Message psOnline = Message.Create("srvrmsg", "endGame");
        foreach (Player p in Players)
        {
          ids += p.Id + ":" + p.allpoints + ":" + p.highscore + ";";
        }
        ids = ids.Substring(0, ids.Length - 1);
        psOnline.Add(ids);
        Broadcast(psOnline);

      }
    }

    public bool checkallready()
    {
      foreach(Player p in Players)
      {
        if (!p.ready)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }

    public void readyForNextRound()
    {
      if (checkallready())
      {
        if (started == false)
        {
          gameReady();
          foreach (Player p in Players)
          {
            p.ready = false;
          }
        }
      }
    }

    //Broadcast a message to all connected players


    // This method is called when a player sends a message into the server code
    public override void GotMessage(Player player, Message message)
    {
      switch (message.Type)
      {
        case "pubmsg":
          {
            switch (message.GetString(0))
            {
              case "chatMsg":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "chatMsg", player.Name, message.GetString(2));
                break;
              case "readyForNextRound":
                player.ready = true;
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "readyForNextRound");
                readyForNextRound();
                break;
              case "move":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "move", message.GetInt(1));
                break;
              case "die":
                alive--;
                player.alive = false;
                player.points = getpoints(player);
                player.allpoints = player.allpoints + getpoints(player);
                player.highscore = player.highscore + message.GetInt(1);
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "die", message.GetInt(1), message.GetInt(2), message.GetInt(3), message.GetInt(4), message.GetInt(5));
                RoundEnd();
                break;
              case "posC":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "posC", message.GetInt(1), message.GetInt(2), message.GetInt(3), message.GetInt(4));
                break;
              case "jump":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "jump", message.GetInt(1), message.GetInt(2));
                break;
              case "jump_stop":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "jump_stop");
                break;
              case "land":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "land", message.GetInt(1), message.GetInt(2));
                break;
              case "crouch":
                Broadcast("pubmsg", player.Id, "crouch", message.GetBoolean(1));
                break;
            }
          }
          break;

        case "sysmsg":
          {
            switch (message.GetString(0))
            {
              case "myAccount":
                player.outfit = message.GetString(1);
                player.exx = message.GetInt(2);
                break;
            }
          }
          break;

          case "privmsg":
          {
            switch (message.GetString(1))
            {
              case "heythere":
                foreach (Player p in Players)
                {
                  if (message.GetInt(0) == p.Id)
                  {
                    //player.Send("privmsg", p.Id, "heythere", p.ConnectUserId.Replace("fb", ""), p.Name);
                  }
                }
                break;
            }
          }
          break;
      }
    }
  }
}
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


Üst Alt