• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

Yeni C# Kodları 2016 Yeni Çıkan Kodlar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Katılım
2 Nis 2016
Mesajlar
20
Beğeni Puanı
0
NOT : YAZILAR ALINTIDIR
NOT2: KODLAR BANA AİTTİR
NOT3:SİTELER ARACILIĞIYLA İNTERNETTE YAYINLANMIŞTIR

Ancak şundan emin olabilirsiniz ki; konu her zaman güncel tutulacaktır. Gerekli Yetkililere Konunun Sabitlenmesini Rica Ediyorum. Bu ders örneklerini "ByImpera" arkadaşımızın konusundan esinlenerek, bende o örnekleri C# üzerinden benzer ve bazen aynı örnekleri yapmak isteyişimdir. "ByImpera" arkadaşımız VB.Net'ten yaptığı kodları burada C# hali ile vereceğim ve sürekli yeni başlayan arkadaşlarımız için yararlı Kodlar ekleyeceğim.

 Programlama Dilimiz: C#
Label' a Kayan Yazı Yapmak

Açıklama: Programımıza bir adet label, bir adet Timer ekliyoruz. Timer'ın Çift tıklanma(Tick) olayına aşağıdaki kodu yapıştırıp, programı başlattığımızda Label1'in Text özelliği ne ise Kayan Yazıya dönüşür.

Gereken Nesneler: 1 Adet Label, 1 Adet Timer
Kod:
label1.Text = label1.Text.Substring(1) + label1.Text.Substring(0, 1);

C# Dosya İşlemleri
Dosya Oluşturma

using System.IO;//Using bölümünde Dosya işlemlerini yapabilmek için tanıtıyoruz.Her dosya işlemi için geçerli.
Kod:
File.CreateText("C:\Test.txt");
Klasör Oluşturma

CreateDirectory Metodu: Bu metot ile klasör oluştururur.

Açıklama: Programa belirtilen nesneler eklenerek, Programa girilen verilere göre Klasör oluşturma ve Silme işlemlerini gerçekleştireceğiz.

Gereken Nesneler: 2 Adet Textbox, 1 Adet Button.

Kod:
private **** btnOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string dizinolustur = textBox1.Text;
      string klasorad = textBox2.Text;
      Directory.CreateDirectory(dizinolustur + klasorad);
    }
Klasör Silme

Delete Metodu: Bu metod ile klasör silme işlemleri gerçekleştirilir.

Açıklama: Bir önceki örnekteki gibi işlenir.
Gereken Nesneler: 2 Adet Textbox, 1 Adet Button.

Kod:
private **** btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string dizinsil = textBox1.Text;
      string klasorad = textBox2.Text;
      Directory.Delete(dizinsil + klasorad);
    }
Klasörün Var Olup Olmadığını Bulma

Exist Metodu: Klasörün var olup olmadığını kontrol eder, geri dönüş tipi true - false'tur.

Gereken Nesneler: Yok

Kod:
MessageBox.Show(Directory.Exists(@"C:\").ToString());
Klasörün Oluşturulma Tarihini Bulma

GetCreationTime Metodu: Geri dönüş tipi DateTime türündendir. Klasörün oluşturulma tarihini bulma işlemlerinde kullanılabilir.

Gereken Nesneler: Yok

Kod:
MessageBox.Show(Directory.GetCreationTime(@"C:\").ToString());
Çalışan Programın Dizinini Bulma

GetCurrentDirectory Metodu: Çalışmakta olan programın hangi klasörde olduğunu gösterir.

Gereken Nesneler: Yok

Kod:
MessageBox.Show(Directory.GetCurrentDirectory());
Klasöre Son Erişim Tarihi

GetLastAccessTime Metodu: Girilen dizine göre klasöre en son ne zaman eriştiğini DateTime cinsinden ekrana yansıtır.

Gereken Nesneler: Yok

Kod:
MessageBox.Show(Directory.GetLastAccessTime(@"C:\").ToString());
Dosya Kopyalama

Gereken Nesneler: Yok

Kod:
File.Copy(@"C:\Users\Desktop\Test.xls", @"C:\Users\ABC\Test.xls");
►►►► Görev Yöneticisinden Program Kapatmak ◄◄◄◄

Açıklama: Programa Görev Yöneticisinde bulunan tam adı girilerek program kapatılmaktadır. İsterseniz bunu bir TextBox'a bağlar ve daha kolay bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gereken Nesneler: Yok

Kod:
private **** Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Process[] prg = Process.GetProcessesByName("DarkStern - Windows Media Player");
      if (prg.Length > 0)
        prg[0].Kill();
    }
»»» WebSite veya Program[.exe] Açmak «««

Açıklama: Programa girilen girdiye göre Herhangi bir İnternet Sayfasını veya Bir Programın açılmasını sağlayabilirsiniz. Tırnak içinde yazdığım yazı yerine yazılacaktır.

//WebSite Açmak
Kod:
System.Diagnostics.Process.Start("Açılacak olan Web Sitenin URL Adresini Giriniz.");
//Program Açmak [Örnek olarak Hesap Makinesi]

Kod:
System.Diagnostics.Process.Start("calc");
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

▬ Biraz da Formumuzun Özelliklerinden Bahsedelim. ▬

AcceptButton: Program üzerinde Enter tuşuna basıldığında çalışmasını istediğiniz button.

AutoSizeMode: GrowOnly olduğu taktirde programın köşelerinde bulunan Genişletme/Küçültme Scrollu aktif olur. GrowAndShrink olduğu taktirde Scroll deaktif halini alır.

BackColor: Formumuzun Arka Plan rengini belirler.

BackGrounImage: Formumuza istediğimiz takdirde bir Arka Plan resmi atayabiliriz.

BackGroundImageLayout: Arka Plana atanan resminin düzenini sağlar.

CancelButton: Program üzerinde ESC tuşuna basıldığı taktirde çalışacak olan button.

ContextMenuStrip: Daha önceden ToolBox penceresinden Form üzerine eklenen ContextMenuStrip yani Sağ tuş menüsünün hangi pencereye ayarlanacağı belirtilir.

ControlBox: Programın kontrol tuşlarının yani Simge durumuna düşür, Tam ekran ayarla ve Kapat tuşlarının Aktif veya Deaktif ayarlanmasını sağlar. True/False şeklindedir.

Cursor: Mousenin program üzerine gelindiğinde işaretçinin resminin ayarlanmasını sağlar.

Enabled: Seçilen nesnenin veya Formun Aktif veya Pasif olarak ayarlanmasını sağlar. True/False şeklindedir.

Font: Seçilen bir nesnenin Fontunu yani Yazı tipi özelliklerini belirlemeye yarayan bir özelliktir. Eğer Form üzerine atacağınız her nesnenin aynı Yazı Tipinin otomatik olarak ayarlanmasını istiyor iseniz; önceden Formunuzun fontunu ayarlayınız, ve üzerine nesne atmayı deneyiniz, ardından aynı önceden belirlemiş olduğunuz font çıkacağını göreceksiniz.

ForeColor: Seçilen nesnenin Yazı Renginin ayarlanmasını sağlar.

FormBorderStyle: Formun kenarlık stilinin değişmesini sağlar.

Icon: İsteğe bağlı olarak formunuza bir ikon ekleyebilirsiniz. Şayet ekleyeceğiniz ikonun normal olarak .ico uzantısı olması gerekmektedir.

L0cation: Seçilen nesnenin Form üzerindeki konumunun ayarlanmasını sağlar.

Locked: İsteğe bağlı olarak Formunuza attığınız bir nesneyi yanlışıkla elinizin kaymasıyla yer değiştirmenizi önlemek amacı ile ayarlanabilir bir özelliktir. True değerini aldığında o an varolduğu yerde sabitlenir, yer değiştirilemez.

MainMenuStrip: Formunuza bir menuStripBar eklediğiniz taktirde buradan ayarlayabilirsiniz.

MaximizeBox: True/False şeklindedir. False değerini aldığı taktirde Tam Ekran tuşu deaktif hale gelir.

MaximizeSize: Form üzerinde en fazla alabileceği En,Boy oranını belirlemeye yarar.

MinimizeBox: True/False şeklindedir. False değerini aldığı taktirde Simge Haline Düşür tuşu deaktif hale gelir.

MinimizeSize: Form üzerinde en düşük alabileceği En,Boy oranını belirlemeye yarar.

Opacity: Seçilen nesnenin saydamlığının ayarlanmasını sağlar.

RightToLeft: Seçilen nesnenin sağ tarafta mı yoksa sol tarafta mı olacağını belirler.

RightToLeftLayout: Genellikle Form için kullanılır. Seçilen Formun kontrol tuşlarının sağ tarafta mı yoksa sol tarafta mı olacağını belirler.

ShowIcon: True/False şeklindedir. False değerini aldığı taktirde Program ikonu deaktif hale gelir.

Size: Seçilen nesnenin En ve Boy oranının ayarlanmasını sağlar.

StartPosition: Formun başlangıçtaki pozisyonunu belirler.

Text: Seçilen Nesnenin üzerinde bulunacak olan yazıyı temsil eder.

TopMost: True değerini aldığı taktirde, örnek verecek olursak; Görev Yöneticisinde bulunduğu gibi "Her Zaman Üstte" anlamını taşır.

WindowsState: Program başlangıcında Tam Ekran mı, Simge Durumuna mı yoksa Normal bir şekilde mi başlayacağını belirler.

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

Kendi IP Adresinizi Bulma

Açıklama: Programın Load' una verebileceğiniz bir program olarak kullanılabilir. Gereken bilgiyi DNS adreslerinden bulup ekrana yansıtır.

Gerekli Nesneler: 1 Adet Label(IP Adresiniz 1 Adet TextBox

Kod:
string host = Dns.GetHostName();
      IPHostEntry ip = Dns.GetHostByName(host);
      textBox1.Text = ip.AddressList[0].ToString();

Kullanıcı Adı/Şifre Kontrolü

Açıklama: Genelde otomasyon programlarında kullanılan bir işlemdir, ancak otomasyonlarda Access üzerinden gerçekleştirilir tabii ki. Belirli yerleri değiştirdiğiniz taktirde istenilen sonucu elde edebilirsiniz.

Gerekli Nesneler: 2 Adet Label (Kullanıcı Adı, Şifre) 2 Adet TextBox

Kod:
if ((textBox1.Text == "Test" && (textBox2.Text == "123456"))
            {
                MessageBox.Show("Giriş Başarılı", "Kullanıcı Girişi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }

            else
            {
                MessageBox.Show("Giriş Başarısız", "Kullanıcı Girişi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
Yazıyı Tersten Yazdırma

Açıklama: TextBox'a girilen string ifadeyi tersinden yazdırır.

Gerekli Nesneler: 2 Adet TextBox

Kod:
private **** textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int a, b;
      string yazi1, terscevir = "";
      a = textBox1.Text.Length;
      yazi1 = textBox1.Text;
      a--;
      for (b = a; b >= 0; b--)
      {
        terscevir = terscevir + yazi1.ToString();
      }
      textBox2.Text = terscevir;
    }


SubString ile Yazıyı Eksilterek/Arttırarak ListBox'a Ekleme

Açıklama: TextBox'a girilen string ifadeyi Arttırarak/Azaltarak gerekli ListBox'lara aktarımı yapar.

Gerekli Nesneler: 1 Adet TextBox, 1 Adet Button, 2 Adet ListBox

Kod:
private **** button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string a = textBox1.Text;
      for (int i = 1; i <= textBox1.Text.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(a.Substring(0, i));
      }
      for (int k = textBox1.Text.Length; k > 0; k--)
      {
        listBox2.Items.Add(a.Substring(0, k));
      }
    }

Nesne içerisinde Arama Yapmak

Açıklama: Herhangi Bir nesne içerisinde arama yapma işlemi. (Örnekte TextBox içerisinde arama yapılmaktadır. 1.TextBox içerisine bir string ifade, cümle giriyorsunuz ve ikinci TextBox'a da 1.TextBox içerisinden arama yapmak istediğiniz strinf ifadeyi girip Buton'a tıklıyorsunuz.

Gerekli Nesneler: 2 Adet TextBox, 1 Adet Button, 1 Adet Label

Kod:
private **** btnBul_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string cumle = textBox1.Text;
      string aranacakkelime = textBox2.Text;
      if(cumle.IndexOf(aranacakkelime) != -1)
        label1.Text = "Aradığınız kelime bulundu.";
      else
        label1.Text = "Aradığınız kelime bulunamadı.");
    }
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


Üst Alt