• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

asm

  1. awplordu

    ASM ile god mode hilesi yapmak

    Merhaba arkadaşlar ASM kullanarak god mode hilesi yapımı anlatıyorum türkçe kaynak olmadığı için çekmeye karar verdim.(kusura bakmayın oyunun sesi yüksek çıkmış ama yine de anlaşılıyor.)
  2. LeftSpace

    inline Assembly Simple Sleep Method.

    5 Saniyede bir İstediğimiz işlemin Çalıştırılması , Örnekte 5 Saniyede bir Messagebox verilmiştir. DWORD TickLM=0; __declspec ( naked ) void LSleep() { __asm { push ebp mov ebp,esp call GetTickCount mov ecx,eax mov ebx,[TickLM] sub ecx,ebx cmp ecx,0x1388 //...

Üst Alt