#codingmeme

 1. CHLeσηidαs

  SQL Değişken Örnek #1

  :not: SQL Değişken Kullanımı konum için Buraya Tıklayın. :yazı: Declare @tarih Datetime = Getdate() Declare @yil INT Declare @ay INT Set @yil = DATEPART(year,@tarih) Set @ay = DATEPART(MONTH,@tarih) Select Case @ay When 1 Then 'Ocak' When 2 Then 'Şubat' When 3 Then 'Mart'...
 2. CHLeσηidαs

  SQL View Örnek #2

  :not: SQL View Kullanımını Buraya Tıklayarak önceki konuma giderek öğrenebilirsiniz :). :yazı: Create View VW_Orders As Select E.FirstName, E.LastName, E.City, O.OrderDate, S.CompanyName, C.ContactName, OD.Quantity, P.ProductName, SP.CompanyName...
 3. CHLeσηidαs

  SQL View Örnek #1

  :not: Bu konumda sizlere View Fonksiyonu için Örnekleri ekleyeceğim. Anlamadığınız bir kısımda özelden veya konu altından mesaj atarak yardım alabilirsiniz. :) :yazı: Create View VW_OrdersByEmployees As Select (E.FirstName+' '+E.LastName) Name, SUM(OD.Quantity) TotalQuantity...
 4. CHLeσηidαs

  SQL View Kullanımı

  :not: Öncelikle View nedir ne işe yarar biraz onlardan bahsedeyim sizlere. Sql View; birden fazla tablodan bilgi görmek istediğimizde, karmaşık sorguları basitleştirmek için view oluştururuz. Peki bu view nasıl oluşturulur? Sizlere aşağıda vereceğim koddan inceleyebilirsiniz. :yazı: Create...
 5. CHLeσηidαs

  Sql Join Örnek #1

  :yazı: Aşağıya ekleyeceğim resim Nortwind Database'sinin diagramıdır. Vereceğim örnek onla alakalıdır inceleyebilirsiniz. :resim: :not: Select P.ProductName, P.UnitPrice, S.CompanyName, C.CategoryName, OD.Quantity, O.OrderDate From Products P Join Suppliers S On...
 6. CHLeσηidαs

  Sql Constraint Örnek #Last

  :not: /* Nesneler: ------------------ Şirket(Tek ve belirli bir şirket için yapıyoruz. Bu sebeple bu nesnenin modellenmesine ihtiyaç yoktur.) Kategori Tedarikçi Firma Ürün Satış(Şuan için bu tabloyu oluşturma gereği duymadık.) Ülke İl İlçeler Müşteri Çalışan...