#digitalagency

 1. CHLeσηidαs

  SQL Join Kullanımı

  :yazı: Bu dersimizde Join komutu nasıl kullanılır ve ne işe yarar bunlardan bahsedeceğim sizlere :) Nedir bu "Join" diye soruyor olabilirsiniz. Join komutu SQL de birbiri ile ilişkili tablolardan veri çekmek için kullanırız. Inner Join,Left Join, Right Join komutları sıkça kullanılır. :not...
 2. CHLeσηidαs

  Sql Constraint Örnek #Last

  :not: /* Nesneler: ------------------ Şirket(Tek ve belirli bir şirket için yapıyoruz. Bu sebeple bu nesnenin modellenmesine ihtiyaç yoktur.) Kategori Tedarikçi Firma Ürün Satış(Şuan için bu tabloyu oluşturma gereği duymadık.) Ülke İl İlçeler Müşteri Çalışan...
 3. CHLeσηidαs

  Sql Constraint Örnek #2

  :not: If Not Exists(Select * From sysdatabases Where name='NesneAmbari') Create Database NesneAmbari Go Use NesneAmbari Go If Not Exists (Select * From INFORMATION_SCHEMA.TABLES Where TABLE_NAME='Universite') Create Table Universite ( UniversiteId Int Identity...