lua değişkenler

  1. Heaven

    Lua - Değişkenler

    :resim: :yazı: Lua dilinde iki tip değişken türü göstereceğim sizlere. Bunlar; -Global Değişkenler -Yerel Değişkenler olarak sıralanabilir. Bir değişken ismi; harf, rakam ve alt çizgi karakterinden oluşabilir. Dikkat etmeniz gereken husus; rakam kullanacağınız zaman...