• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

payday2

  1. apex741

    PAYDAY 2 Lua

    #include "stdafx.h" lua_State* g_L = NULL; typedef lua_State* (__cdecl* lua_newstate_t)(lua_Alloc f, void *ud); typedef int (__cdecl* luaL_loadstring_t)(lua_State *L, const char *s); typedef int (__cdecl* lua_pcall_t)(lua_State* L, int nargs, int nresults, int errfunc); typedef int (__cdecl*...

Üst Alt