right join

  1. CHLeσηidαs

    Sql Join Örnek #1

    :yazı: Aşağıya ekleyeceğim resim Nortwind Database'sinin diagramıdır. Vereceğim örnek onla alakalıdır inceleyebilirsiniz. :resim: :not: Select P.ProductName, P.UnitPrice, S.CompanyName, C.CategoryName, OD.Quantity, O.OrderDate From Products P Join Suppliers S On...