• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

simple

  1. #Eq1NoX

    01-10-18 | SMTP Proxies

    103.209.176.199:8888 103.247.122.10:8888 103.249.109.28:8118 103.251.179.154:8888 103.254.209.68:3128 103.3.171.248:8888 103.30.246.47:3128 103.49.59.213:8888 103.56.207.55:80 103.56.207.55:8888 103.78.14.23:8888 103.87.48.40:8888 103.88.240.18:8888 103.99.15.141:8888 104.211.2.108:80...
  2. LeftSpace

    inline Assembly Simple Sleep Method.

    5 Saniyede bir İstediğimiz işlemin Çalıştırılması , Örnekte 5 Saniyede bir Messagebox verilmiştir. DWORD TickLM=0; __declspec ( naked ) void LSleep() { __asm { push ebp mov ebp,esp call GetTickCount mov ecx,eax mov ebx,[TickLM] sub ecx,ebx cmp ecx,0x1388 //...

Üst Alt