softwaredevelopermemes

 1. CHLeσηidαs

  SQL Function Örnek #1

  :not: İki sayı aralığındaki tüm sayıların içinden sadece çift olanlarının kareleri toplamını bulan fonksiyonu yazınız. Yukarıdaki soruyu T-SQL dili kullanarak çözünüz. Create Function FN_KareTopla ( @S1 INT, @S2 INT ) RETURNS INT As Begin Declare @temp INT, @toplam INT = 0...
 2. CHLeσηidαs

  SQL Function Kullanımı

  :not: Functionlar 2 ye ayrılır; -Geri dönüşü Scalar bir değer olanlar -Geri dönüşü Table bir değer olanlar :yazı: Create Function FN_Topla ( @Sayi1 INT, @Sayi2 INT ) RETURNS INT As Begin Return @Sayi1 + @Sayi2 End Go Yukarıdaki örnekte 2 tane değişkeni tanımladık ve function...
 3. CHLeσηidαs

  SQL Soru #2

  :not: /* Bir şirket bazı verilerini telefon aracılığıyla başka bir yere iletmek istemektedir ama telefonlarının dinlendiğinden şüphelenmektedir. Bütün veriler dört basamaklı tamsayılar şeklinde iletilecektir. Size verilen görev ise bu verileri daha güvenli bir şekilde iletilmeleri için...
 4. CHLeσηidαs

  SQL Soru #1

  :not: /* Bir ilaç şirketi satış elemanlarına ücretlerini komisyon şeklinde ödemektedir. Bir satış elemanı haftalık 600 TL ve haftalık brüt satışından %9 almaktadır. Örneğin, 15000 TL tutarında bir haftalık satış yapan satış elemanı 600 TL ve 15000 TL’nin %9’unu kazanmaktadır, yani 1950 TL. bir...
 5. CHLeσηidαs

  SQL Değişken Örnek #3

  :not: Declare @i INT = 2 Declare @tablo Table ( Sayi Int, Kare Int ) While @i<= 10 Begin Insert Into @tablo Select @i, @i*@i Set @i = @i+1 End Select * From @tablo Yukarıda verdiğim değişken tanımlamada @i olarak tanımladığımız değişkenin karesini almayı gösterdim...
 6. CHLeσηidαs

  SQL Değişken Örnek #2

  :not: Declare @tarih Datetime = Getdate() Select DATEPART(HOUR,@tarih) Select DATEPART(MINUTE,@tarih) Select DATEPART(SECOND,@tarih) Select DATEPART(WEEK,@tarih) Declare @tarih1 Datetime = Getdate(), @tarih2 Datetime = '04/22/2001' Select DATEDIFF(SECOND,@tarih2,@tarih1) Değişken ile...