#webmaster

 1. CHLeσηidαs

  SQL Değişken Örnek #1

  :not: SQL Değişken Kullanımı konum için Buraya Tıklayın. :yazı: Declare @tarih Datetime = Getdate() Declare @yil INT Declare @ay INT Set @yil = DATEPART(year,@tarih) Set @ay = DATEPART(MONTH,@tarih) Select Case @ay When 1 Then 'Ocak' When 2 Then 'Şubat' When 3 Then 'Mart'...
 2. CHLeσηidαs

  SQL View Örnek #2

  :not: SQL View Kullanımını Buraya Tıklayarak önceki konuma giderek öğrenebilirsiniz :). :yazı: Create View VW_Orders As Select E.FirstName, E.LastName, E.City, O.OrderDate, S.CompanyName, C.ContactName, OD.Quantity, P.ProductName, SP.CompanyName...
 3. CHLeσηidαs

  SQL View Örnek #1

  :not: Bu konumda sizlere View Fonksiyonu için Örnekleri ekleyeceğim. Anlamadığınız bir kısımda özelden veya konu altından mesaj atarak yardım alabilirsiniz. :) :yazı: Create View VW_OrdersByEmployees As Select (E.FirstName+' '+E.LastName) Name, SUM(OD.Quantity) TotalQuantity...
 4. CHLeσηidαs

  SQL View Kullanımı

  :not: Öncelikle View nedir ne işe yarar biraz onlardan bahsedeyim sizlere. Sql View; birden fazla tablodan bilgi görmek istediğimizde, karmaşık sorguları basitleştirmek için view oluştururuz. Peki bu view nasıl oluşturulur? Sizlere aşağıda vereceğim koddan inceleyebilirsiniz. :yazı: Create...
 5. CHLeσηidαs

  Sql Join Örnek #1

  :yazı: Aşağıya ekleyeceğim resim Nortwind Database'sinin diagramıdır. Vereceğim örnek onla alakalıdır inceleyebilirsiniz. :resim: :not: Select P.ProductName, P.UnitPrice, S.CompanyName, C.CategoryName, OD.Quantity, O.OrderDate From Products P Join Suppliers S On...
 6. CHLeσηidαs

  SQL Join Kullanımı

  :yazı: Bu dersimizde Join komutu nasıl kullanılır ve ne işe yarar bunlardan bahsedeceğim sizlere :) Nedir bu "Join" diye soruyor olabilirsiniz. Join komutu SQL de birbiri ile ilişkili tablolardan veri çekmek için kullanırız. Inner Join,Left Join, Right Join komutları sıkça kullanılır. :not...
 7. CHLeσηidαs

  Sql Constraint Örnek #Last

  :not: /* Nesneler: ------------------ Şirket(Tek ve belirli bir şirket için yapıyoruz. Bu sebeple bu nesnenin modellenmesine ihtiyaç yoktur.) Kategori Tedarikçi Firma Ürün Satış(Şuan için bu tabloyu oluşturma gereği duymadık.) Ülke İl İlçeler Müşteri Çalışan...
 8. CHLeσηidαs

  Sql Constraint Örnek #2

  :not: If Not Exists(Select * From sysdatabases Where name='NesneAmbari') Create Database NesneAmbari Go Use NesneAmbari Go If Not Exists (Select * From INFORMATION_SCHEMA.TABLES Where TABLE_NAME='Universite') Create Table Universite ( UniversiteId Int Identity...