#webmeme

  1. CHLeσηidαs

    Sql Join Örnek #1

    :yazı: Aşağıya ekleyeceğim resim Nortwind Database'sinin diagramıdır. Vereceğim örnek onla alakalıdır inceleyebilirsiniz. :resim: :not: Select P.ProductName, P.UnitPrice, S.CompanyName, C.CategoryName, OD.Quantity, O.OrderDate From Products P Join Suppliers S On...
  2. CHLeσηidαs

    Sql Constraint Örnek #Last

    :not: /* Nesneler: ------------------ Şirket(Tek ve belirli bir şirket için yapıyoruz. Bu sebeple bu nesnenin modellenmesine ihtiyaç yoktur.) Kategori Tedarikçi Firma Ürün Satış(Şuan için bu tabloyu oluşturma gereği duymadık.) Ülke İl İlçeler Müşteri Çalışan...