• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

yazılımı

  1. Visual Basic Rootkit Yazılımı

    Module VbRootkit '***************** 'CREATOR: Menalix 'SITE: **** (Removed due to unknowncheats.me rules) 'If used please give proper credits. '***************** #Region "WinAPI's" Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal pHandle As IntPtr) As Boolean Private Declare...

Üst Alt